Aritmetika, číselné obory - výklad učivaCelé čísla - výklad učivaCelé čísla. Počtové výkony s celými číslamiVýklad učiva

Porovnávanie celých čísel

Porovnávať prirodzené čísla ste sa naučili v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Teraz si ukážeme ako porovnávame celé čísla.

Porovnávanie dvoch záporných čísel

Pozrite sa na nasledovné vyobrazené stupnice teplomera. Nižšia teplota je v prípade A alebo v prípade B?

Teplomer

Určite by ste povedali, že nižšia teplota je v prípade B.

Jeden dielik na stupnici zodpovedá 2°C. Na teplomere A je zobrazená teplota -6°C a na teplomere B teplota -20°C. V skutočnosti porovnávame teda čísla -6 a -20.

I pocitovo by sme zistili, že -6 > -20. A pritom 6 < 20.

Pri porovnávaní záporných čísel si teda zapamätáme zjednodušené pravidlo:

Porovnám čísla opačné k daným záporným číslam a následne pri porovnaní záporných iba zmením znak nerovnosti na opačný.


Napr.

-567 ? -576

Porovnáme čísla opačné k daným záporným číslam:

567 < 576 ak neviete prečo, tak si pozrite článok Porovnávanie prirodzených čísel.

A zapíšeme porovnané záporné čísla s opačným znakom nerovnosti:

-567 > -576


Porovnávanie záporného a kladného čísla

Kedy vám je teplejšie? Keď ortuť teplomera ukazuje na stupnici hodnotu vyššiu ako nula alebo vyššiu ako nula? Samozrejme, keď je vyššia ako nula.

Preto si zapamätáte:

Kladné číslo je vždy väčšie ako záporné.

Napr. -7 < 8; 56 > -567; 0 < 34; 0 > -34; …

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.