Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Percentový počet

Percento – označujeme 1% – je jedna stotina celku (základu). Základ (z) je jeden celok, ktorý predstavuje vždy 100%. Percentová časť (č) je časť celku, ktorá je vyjadrená v rovnakých jednotkách ako základ. Počet percent (p) je časť celku vyjadrená v percentách. Z mojich skúseností...Read more

Vlastnosti počtových výkonov

Komutatívnosť sčítania Komutatívny zákon o sčítaní hovorí: Veľkosť súčtu nezávisí od poradia sčítancov. Často sa používa aj pri počítaní spamäti. Napr. 14 + 9 + 6 = 14 + 6 + 9 = 29 Asociatívnosť sčítania Asociatívny zákon o sčítaní hovorí: Súčet čísel sa nezmení, keď združujeme sčítance do...Read more

Racionálne čísla

Rovnosť zlomkov Dva zlomky a  , kde b ≠ 0, d ≠ 0, sa rovnajú práve vtedy, keď ad = bd. Rozširovanie zlomkov Zlomok rozšírime nenulovým číslom c tak, že číslom c násobíme čitateľa i menovateľa daného zlomku. kde b ≠ 0, c ≠ 0. Krátenie zlomkov Zlomok krátime nenulovým číslom d tak, že číslom c...Read more