Racionálne čísla

Rovnosť zlomkov

Dva zlomky a/b a  b/d, kde b ≠ 0, d ≠ 0, sa rovnajú práve vtedy, keď ad = bd.

Rozširovanie zlomkov

Zlomok rozšírime nenulovým číslom c tak, že číslom c násobíme čitateľa i menovateľa daného zlomku.

kde b ≠ 0, c ≠ 0.

Krátenie zlomkov

Zlomok krátime nenulovým číslom d tak, že číslom c delíme čitateľa i menovateľa daného zlomku.

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Súčet zlomkov

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Rozdiel zlomkov

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Súčin zlomkov

Dva zlomky násobíme tak, že čitateľa prvého zlomku násobíme čitateľom druhého zlomku a menovateľa prvého zlomku násobíme menovateľom druhého zlomku.

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Podiel zlomkov

Dva zlomky delíme tak, že prvý zlomok násobíme prevráteným druhým zlomkom.

kde b ≠ 0, d ≠ 0, c ≠ 0.

Úprava zloženého zlomku

Úprava zloženého zlomku v podstate predstavuje delenie dvoch zlomkov.

kde b ≠ 0, d ≠ 0, c ≠ 0.