Racionálne čísla

Rovnosť zlomkov

Dva zlomky \frac{a}{b} a  \frac{b}{d}, kde b ≠ 0, d ≠ 0, sa rovnajú práve vtedy, keď ad = bd.

\frac{a}{b}=\frac{b}{d}\Leftrightarrow ad = bd

Rozširovanie zlomkov

Zlomok rozšírime nenulovým číslom c tak, že číslom c násobíme čitateľa i menovateľa daného zlomku.

\frac{a}{b}=\frac{a \cdot c}{b \cdot c}

kde b ≠ 0, c ≠ 0.

Krátenie zlomkov

Zlomok krátime nenulovým číslom d tak, že číslom c delíme čitateľa i menovateľa daného zlomku.

\frac{a}{b}=\frac{a : d}{b : d}

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Súčet zlomkov

\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Rozdiel zlomkov

\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Súčin zlomkov

Dva zlomky násobíme tak, že čitateľa prvého zlomku násobíme čitateľom druhého zlomku a menovateľa prvého zlomku násobíme menovateľom druhého zlomku.

\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}

kde b ≠ 0, d ≠ 0.

Podiel zlomkov

Dva zlomky delíme tak, že prvý zlomok násobíme prevráteným druhým zlomkom.

\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}

kde b ≠ 0, d ≠ 0, c ≠ 0.

Úprava zloženého zlomku

Úprava zloženého zlomku v podstate predstavuje delenie dvoch zlomkov.

\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}

kde b ≠ 0, d ≠ 0, c ≠ 0.