Hry s matematikou

Zahráme sa s číslami

Zabavte sa s nasledovnými úlohami a pokúste sa ich vyriešiť. Výsledok si skontrolujte kliknutím na „Ukáž mi výsledok“.

Môj oco je o 2 roky starší ako moja mama. Keď mali moji rodičia spolu 42 rokov, ja som mal 3. Teraz mám o 11 rokov viac ako je rozdiel vekov mojich rodičov. Koľko mám rokov?

Ako by ste rozdelili 5 jabĺk medzi 5 kamarátov tak, aby každý dostal jedno jablko a zároveň aby jedno jablko zostalo v sáčku?

Myslím si číslo. Ak k tomuto číslu pripočítam jeho dvojnásobok a odčítam polovicu čísla, ktoré mi tak vzniklo, dostanem číslo, ktoré je o päť väčšie ako najmenšie prirodzené nepárne číslo. Aké číslo som si myslel?


Nasledovné úlohy pre vás pripravil Kristián Fónod. Pôvod zadaní by ste našli na odbornom seminári z matematiky v Rimavskej Sobote, ktorý sa uskutočnil 14.11.2008.

Vyjadrite číslo 1 tak, že pritom použijete práve všetkých desať číslic. Správnych možností je viac …

Aké najväčšie číslo môžete napísať štyrmi jednotkami?

Máme 10 párov čiernych a 10 párov hnedých rukavíc rovnakého rozmeru. Koľko rukavíc máme vybrať náhodne (naslepo), aby sme istotne mali jeden pár rukavíc rovnakej farby?

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Pridaj komentár