Výraz a jeho úpravy

Neriešené príklady

 Príklad 1:

Určte, pre ktoré hodnoty reálnych premenných majú dané výrazy zmysel:

 1. Výraz;
 2. Výraz;
 3. Výraz;
 4. Výraz;
 5. Výraz;
 6. Výraz;
 7. Výraz;
 8. Výraz;

 Príklad 2:

Vypočítajte:

 1. 6a2-9b2-(5b2-10a2)+(-7a2+1b2) ;
 2. -(9a-4b-3c)-(7c-5a+1b)-(-7a+3c)+7c ;
 3. 9a2b2-1b2c2-3b2-(8b2c2+8)-8·(b2+c2)-(-4a2b2) ;
 4. -[6x – 9·(1x + 3) – 7x] – 8 ;
 5. 5r – [-(-7r + 3p) + 8r – 1]  ;
 6. 2x2+3x3-(-5x2)-7x3-9·(3x2+5x3)  ;
 7. -3x5+2x3-x4+7-x4+x5-8x  ;
 8. 4(3x2-7x4+8x-2)-5(7x4-9x2+4x-3)  ;

 Príklad 3:

Vypočítajte podľa vzťahov (ak ste zabudli, pozrite Úpravy algebraických výrazov):

Nezabudnite, bodka medzi dvoma číslami tu predstavuje desatinnú čiarku.

 1. (1x + 3)2  ;
 2. (8a – 7)2  ;
 3. (7p + 8q)2  ;
 4. (6x – 5y)2  ;
 5. (1a – 9b)2  ;
 6. (0.5x + 3)2  ;
 7. (0.2y – 4)2  ;
 8. (9u – 9)2  ;

 Príklad 4:

Vypočítajte:

 1. (3x – 2)3  ;
 2. (8 – 7b)3  ;
 3. (1x – 3y)3  ;
 4. (5c + 6)3  ;
 5. (4b + 3)3  ;
 6. (7u – 3)3  ;
 7. (7x2 – 8)3  ;
 8. (1p + 1)3  ;

Množstvo ďalších príkladov je pripravených vo formáte pdf tu. Na prezeranie budete potrebovať napr. program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť tu.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.