Výraz a jeho úpravy

Neriešené príklady  Príklad 1: Určte, pre ktoré hodnoty reálnych premenných majú dané výrazy zmysel: ; ; ; ; ; ; ; ;  Príklad 2: Vypočítajte: 6a2-9b2-(5b2-10a2)+(-7a2+1b2) ; -(9a-4b-3c)-(7c-5a+1b)-(-7a+3c)+7c ; 9a2b2-1b2c2-3b2-(8b2c2+8)-8·(b2+c2)-(-4a2b2) ; -[6x – 9·(1x + 3) – 7x] – 8 ; 5r – [-(-7r + 3p) + 8r – 1]  ; 2×2+3×3-(-5×2)-7×3-9·(3×2+5×3)  ; -3×5+2×3-x4+7-x4+x5-8x  ; 4(3×2-7×4+8x-2)-5(7×4-9×2+4x-3)  ; …