Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653
Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Výraz a jeho úpravy

[RAW] Neriešené príklady  Príklad 1:Určte, pre ktoré hodnoty reálnych premenných majú dané výrazy zmysel:;;;;;;;; Príklad 2:Vypočítajte:6a2-9b2-(5b2-10a2)+(-7a2+1b2) ;-(9a-4b-3c)-(7c-5a+1b)-(-7a+3c)+7c ;9a2b2-1b2c2-3b2-(8b2c2+8)-8·(b2+c2)-(-4a2b2) ;-[6x - 9·(1x + 3) - 7x] - 8...Read more