Určenie jedného percenta

S označením „%“ ste sa určite už stretli. Napr. pred voľbami – preferencie jednotlivých politických strán, pri vyjadrení zastúpenia jednotlivých národností žijúcich v našej peknej krajine, na rôznych letákoch – 50% zľava a pod. Čo teda znamená 1 %? Čítame „jedno percento“. 1 percento predstavuje jednu stotinu základu. Platí teda: 1% = = 0,01 Slovo …