Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPercentáPercentá - výklad učivaVýklad učiva

Určenie jedného percenta

S označením „%“ ste sa určite už stretli. Napr. pred voľbami – preferencie jednotlivých politických strán, pri vyjadrení zastúpenia jednotlivých národností žijúcich v našej peknej krajine, na rôznych letákoch – 50% zľava a pod.

Čo teda znamená 1 %?

Čítame „jedno percento“.

1 percento predstavuje jednu stotinu základu.

Platí teda:

1% = 1/100 = 0,01

Slovo percento pochádza z latinského per cento, čo znamená zo sto.

A ako určíme jedno percento?

Ako jednu stotinu základu – čiže ako jednu časť po rozdelení celku na 100 častí.


Príklad 1:

Vypočítajte jedno percento

a) z 50 kg b) z 125 eur c) 450 litrov

Riešenie:

a) základ … 50 kg

1% predstavuje 1/100 zo základu, čiže 1/100 z 50 kg … (z nahradíme znakom ·)

1/100 · 50 = 50/100 = po vykrátení zlomku číslom 50 dostaneme 1/2 = 0,5

Teda 1% z 50 kg je 0,5 kg.

b) 1% zo 125 € je

c) 1% zo 450 l je l

Kontrola   Správne riešenie     


Príklad 2:

Z 2 500 kusov inzertných novín Jankovi zostalo v taške 1%. Koľko inzertných novín musí ešte rozniesť do schránok?

Janko musí ešte rozniesť kusov inzertných novín.

Kontrola   Správne riešenie     

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.