Objem a povrch kvádra a kocky – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.
  • Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a kocky.
  • Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena.
  • Povrch kvádra a kocky.

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.