Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Objem a povrch kvádra a kocky – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.
  • Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a kocky.
  • Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena.
  • Povrch kvádra a kocky.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.