Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika – výklad učiva