Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, … Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných rovností? 1 dm = …. m 1 cm = …. m 1 mm = …. m atď. Tí z vás, ktorým niečo hovorí pojem zlomok vedia, že na prázdne miesta doplníme tzv. desatinné zlomky. Čiže …

Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel

Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel bude najlepšie ukázať na niekoľkých riešených príkladoch a následne sa môžete presunúť do časti neriešených príkladov, kde si získané poznatky precvičíte. Porovnanie dvoch desatinných čísel Príklad 1: Ktoré z čísel 234,5645 a 234,54659 je väčšie? Riešenie: Pri porovnávaní dvoch desatinných čísel je najjednoduchšie podpísať desatinné čísla pod seba tak, aby …