Aritmetika, číselné obory - výklad učivaDesatinné čísla - výklad učivaDesatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslamiVýklad učiva

Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel

Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel bude najlepšie ukázať na niekoľkých riešených príkladoch a následne sa môžete presunúť do časti neriešených príkladov, kde si získané poznatky precvičíte.

Porovnanie dvoch desatinných čísel

Príklad 1:

Ktoré z čísel 234,5645 a 234,54659 je väčšie?

Riešenie:

Pri porovnávaní dvoch desatinných čísel je najjednoduchšie podpísať desatinné čísla pod seba tak, aby boli jednotky nad jednotkami, desiatky nad desiatkami, stovky nad stovkami, …, desatiny nad desatinami, stotiny nad stotinami, …

Jednoducho podpíšeme desatinné čísla tak, aby boli nad sebou desatinné čiarky a číslice rovnakého rádu boli vždy nad sebou.

234,5645
234,54659

Ďalej je to už jednoduché, číslo, ktoré má v poradí zľava doprava skôr vyššiu číslicu je väčšie.

234,5645
234,54659

V našom prípade je väčšie číslo 234,5645, pretože obe čísla sa líšia v poradí zľava doprava na mieste stotín, kde prvé číslo má 6 stotín a druhé iba 4.

Odpoveď: Z čísel 234,5645 a 234,54659 je väčšie 234,5645.


Príklad 2:

Porovnajte dané dvojice desatinných čísel:a) 45,0945,098

 

b) 105,11

104,999

 

c) 34,43

34,34

Kontrola   Správne riešenie     


Pri usporiadaní desatinných čísel postupujeme obdobne. Zapíšeme desatinné čísla pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu vždy nad sebou.

Následne v poradí zľava doprava vypisujeme čísla s väčšími číslicami daného rádu od najväčšieho po najmenšie. Najlepšie to pochopíte na konkrétnom príklade.

Príklad 3:

Usporiadajte zostupne čísla 34,5; 345,45; 120,09; 54,67; 345,405; 0,46; 54,669.

Riešenie:

Čísla podpíšeme pod seba.

34 , 5
345 , 45
129 , 09
54 , 67
345 , 405
0 , 46
54 , 669

Všetky čísla sa líšia hneď v počte stoviek. Najviac stoviek má druhé a piate číslo, preto porovnáme najskôr tie. Väčšie z nich je číslo 345,45, lebo má viac desiatok. Ďalšie v poradí je číslo 120,09 lebo má 1 stovku.

Ďalej porovnáme čísla 54,67 a 54,669, ktoré majú najviac desiatok. Väčšie z nich je 54,67. Ďalšie v poradí je číslo 34,5 s 3 desiatkami. A najmenším číslom je číslo 0,46.

A teraz čísla prehľadne usporiadame.

345,45 > 345,405 > 120,09 > 54,67 > 54,669 > 34,5 > 0,46


Avatar užívateľa

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať