Budú chrípkové prázdniny?

Opatrenia pre prípad pandémie chrípky pre základné a stredné školy sa u nás riadia usmernením č. 15/2005-R. V tomto usmernení sa okrem iného hovorí o sledovaní chorobnosti žiakov (v %) na škole v období medzi 15. novembrom a 15.aprílom:

  • aspoň 10% – zisťuje sa, či ide o chrípku a zavádzajú sa epidemiologické opatrenia;
  • aspoň 15% – riaditeľ školy konzultuje situáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), zdrží sa organizovania hromadných školských podujatí a príp. skráti vyučovacie hodiny na 40 minút;
  • aspoň 20% – zruší krúžkovú činnosť prebiehajúcu na škole, na základe rozhodnutia RÚVZ vyhlasuje riaditeľ tzv. chrípkové prázdniny.

V škole, ktorú navštevuje Janko Bystrý zaznamenali nárast chorobnosti. Začali teda zaznamenávať počty chorých žiakov do tabuľky. Na základe údajov v tabuľke vyriešte jednotlivé úlohy.

Trieda Počet žiakov Počet chýbajúcich žiakov
19.11.2018 (po) 20.11.2018 (ut) 21.11.2018 (st) 22.11.2018 (št) 23.11.2018 (pi)
1.A 21 2 5 4 5  
1.B 22 1 2 4 5  
2.A 20 1 1 4 7  
2.B 24 3 3 3 3  
3.A 25 2 4 3 7  
3.B 21 3 2 5 7  
4.A 30 1 5 2 5  

Úlohy:

  1. Mohol riaditeľ na základe usmernenia zaviesť epidemiologické opatrenia už 19.11.2018? Svoju odpoveď zdôvodnite.
  2. Mohol na základe usmernenia riaditeľ v stredu uvažovať o zrušení plánovaného účelového cvičenia v prírode? Svoju odpoveď zdôvodnite.
  3. O koľko viac žiakov by muselo v utorok chýbať v 2. A, aby mohli byť vyučovacie hodiny skrátené na 40 minút?
  4. Prostredníctvom percentuálneho vyjadrenia porovnajte chorobnosť jednotlivých tried v utorok. Zoraďte triedy tak, že začnete triedou, ktorá mala najnižšiu chorobnosť.
  5. V piatok už boli „chrípkové prázdniny“. Najviac koľko žiakov by mohlo vo štvrtok chýbať v 3.A, aby nemuseli byť vyhlásené „chrípkové prázdniny“?

Pracovný list spolu so vzorovým riešením je pripravený na stiahnutie pre učiteľov v členskej sekcii. Ak ste sa ešte nestihli registrovať, tak neváhajte :) – registrácia učiteľa.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.