Geometria - výklad učivaGeometria a meranieVýklad učivaZákladné pravidlá rysovania - výklad učiva

Aké pomôcky na rysovanie potrebujeme a ako ich používame

Aby sme mohli rysovať presne a efektívne, potrebujeme sa najskôr naučiť základné pravidlá rysovania. Samozrejme k základným pravidlám rysovania patrí i výber správnych pomôcok na rysovanie.

Ktoré sú to?

Predovšetkým starostlivo zastrúhané ceruzky. Čím tenší hrot má ceruzka, tým presnejšia čiara sa dá ňou narysovať.

Ceruzky sa odlišujú predovšetkým svojou tvrdosťou. V škole pravdepodobne najčastejšie používate ceruzku s čiernou tuhou tvrdosti č. 3 (označená F), č. 31/2 (označená H), č. 21/2 (označená HB).

Ceruzka

Na pomocné čiary používame tvrdé ceruzky, ktoré za sebou i pri silnejšou zatlačení nechávajú slabo viditeľnú čiaru. Naopak, na dokončovanie obrázku, na finálne vykreslenie výsledného útvaru potrebujeme mäkšie ceruzky (v našom prípade by to bola ceruzka č. 2).

Nezabúdajte, že tuha má byť obrúsená do tvaru rotačného kužeľa, čiže nie zastrúhaná nožom a podobne. Dnes kúpite v obchodoch vcelku kvalitné strúhadlá na ceruzky.

Ceruzka zastrúhaná

Čo ešte potrebujeme?

Určite gumu, samozrejme takú, ktorá nezanecháva fľaky. Myslím, že každý má už odskúšaný svoj vyhovujúci typ.

Guma

Kružidlo je najlepšie kovové. Ja osobne nemám veľmi dobré skúsenosti s rôznymi umelohmotnými kružidlami. Zväčša som povedal: „Nič moc!“ Preto ak chcete kvalitné kružidlo, ktoré nebudete vymieňať za iné každý mesiac, tak si kúpte kovové kružidlo. Je možné dostať celú sadu i s náhradnými tuhami.

Kružidlo

Nesmiete zabudnúť, že tuha v kružidle musí byť zastrúhaná inak ako na ceruzke – musí byť zastrúhaná iba z jednej strany smerom k hrotu. Tuha musí mierne presahovať dĺžku hrotu – ihly. kvôli správnemu rysovaniu je potrebné tuhu natočiť tak, aby za sebou zanechávala ostrú tenkú čiaru – potom sa kružidlom oveľa presnejšie rysujú kružnicové oblúky i kružnice, oveľa presnejšie sa pomocou kružidla zisťujú i dĺžkové údaje.

Je potrebné, aby ste mali aspoň 2 trojuholníkové pravítka – z nich jedno s ryskou, aby ste mohli jednoducho rysovať kolmice. Dve pravítka preto, aby sa dali jednoduchšie rysovať rovnobežky. Samozrejme rovnobežku vieme narysovať i pomocou samotného pravítka s ryskou.

Pravítko s ryskou    Pravítko s uhlomerom

Uhlomer je tiež veľmi dôležitý na meranie, zisťovanie veľkosti uhlov. Kúpiť si môžete uhlomer s radiánovou alebo stupňovou stupnicou. Na základnej škole sa učíte pracovať najmä so stupňovou mierou, ale na strednej škole vám pribudne i oblúková miera.

Ak ste si všimli na predchádzajúcich obrázkoch, predávajú sa i trojuholníkové pravítka s uhlomerom. Alebo si môžete obstarať samostatný uhlomer – buď z plastu alebo papierový.

Uhlomer

Aby boli vami narysované obrázky pekné, nezabudnite dodržať nasledovné zásady:

  • ceruzku mám stále zastrúhanú
  • netlačím zbytočne na ceruzku (ešte spravím dieru do zošita)
  • ceruzku pri rysovaní neotáčam, držím ju stále v tej istej polohe
  • gumu sa snažím používať čo najmenej
  • tuhu v kružidle mám stále zastrúhanú
  • pri rysovaní kružidlo držím mierne naklonené v smere rysovania a ťahám ho – netlačím
  • trojuholníkové pravítka a meradlá mám stále čisté

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.