Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Zlomky, racionálne čísla – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celkom Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

 • Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku. 
 • Znázornenie zlomkov na číselnej osi.
 • Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie. 
 • Základný tvar zlomku. 
 • Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi.
 • Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom na spoločný menovateľ, použitie krížového pravidla.
 • Zmiešane číslo.
 • Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevažne prevodom na desatinné čísla). 
 • Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla. 
 • Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na kalkulačke aj približne s danou presnosťou).
 • Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom.
 • Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.