Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 
  • Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 
  • Čítanie a písanie veľkých prirodzených čísel.
  • Porovnávanie, usporiadanie prirodzených čísel.
  • Zaokrúhľovanie prirodzených čísel. Zaokrúhľovanie nadol (nahor).
  • Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi. Rímske číslice (zoznámenie sa s týmito číslicami).
  • Riešenie slovných úloh a úloh na rozvíjanie matematickej gramotnosti. Kontextové a podnetové úlohy z obrázkov, máp, schém, tabuliek, diagramov, grafov,….

Ku každej téme je pripravených niekoľko otázok – príkladov, pri ktorých sa nachádza aj nápoveda, ktorá vám buď priamo pomôže pri riešení alebo vás odkáže na vyriešené príklady a vysvetlenie učiva v rámci nášho webu.

Kliknutím na Poznačiť otázku si môžete označiť otázku, ku ktorej sa neskôr kliknutím na jej číslo môžete vrátiť.  Jednotlivé otázky môžete aj Preskočiť, zobraziť si Nápovedu a samozrejme každú otázku Skontrolovať. Pri nesprávnej odpovedi sa zobrazia správne výsledky.

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.