Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 
  • Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 
  • Čítanie a písanie veľkých prirodzených čísel.
  • Porovnávanie, usporiadanie prirodzených čísel.
  • Zaokrúhľovanie prirodzených čísel. Zaokrúhľovanie nadol (nahor).
  • Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi. Rímske číslice (zoznámenie sa s týmito číslicami).
  • Riešenie slovných úloh a úloh na rozvíjanie matematickej gramotnosti. Kontextové a podnetové úlohy z obrázkov, máp, schém, tabuliek, diagramov, grafov,….

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.