Algebra - výklad učivaVýklad učivaVýraz a jeho úpravy - výklad učiva

Výraz, definičný obor výrazu

Počtový výraz je matematický zápis, ktorým vyjadrujeme počtové operácie s číslami a poradie v akom majú byť prevedené. Napr.: (2∙(5–1,76)+5):0,4.

Algebraický výraz je počtový výraz, ktorý obsahuje číselné premenné a vyjadruje k nim základné počtové operácie alebo k nim inverzné počtové operácie, umocňovanie resp. odmocňovanie.

  • Racionálny algebraický výraz neobsahuje odmocniny, napr.
  • Iracionálny algebraický výraz obsahuje odmocniny, napr.

Definičný obor premenných algebraického výrazu je množina všetkých takých hodnôt premenných, pre ktoré má algebraický výraz zmysel. Zvyčajne ho označujeme Df.


Príklad 1:

Urč definičný obor reálnych premenných pre dané algebraické výrazy:
a)
b)

Riešenie:

a) 3–x≠0 ⇒ x≠3 teda Df=R–{3}

b) 2x – 7 0
2x 7
x 3,5 teda Df= <3,5;∞

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.