Algebra - výklad učivaVýklad učivaVýraz a jeho úpravy - výklad učiva

Výpočet hodnoty výrazu

Výpočet hodnoty algebraického výrazu pre dané hodnoty premenných vykonáme dosadením daných hodnôt premenných za jednotlivé premenné a určením hodnoty takto vzniknutého číselného výrazu.


Príklad 1:

Vypočítaj hodnotu daných algebraických výrazov pre dané hodnoty premenných:
a) V(x)= pre x=3;
b) V(a)=3∙(2x–8) pre a=7;2,5

Riešenie:

a) V(3)=

    V( )=
b) V(7)=3∙(2∙7–8)=…=18;
    V(2,5) = 3∙(2∙2,5 – 8) = … = – 9;


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.