Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Uhol a jeho veľkosť.
  • Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov.
  • Os uhla.
  • Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti.
  • Uhly v trojuholníku.
  • Vrcholové a susedné uhly.
  • Operácie s uhlami, sčítanie a odčítanie uhlov.
  • Násobenie a delenie uhlov dvomi.

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.