Súhrnné testy

Test č. 2 (20 úloh s nápovedou)

Peter dal spolužiakom hádanku: „Myslím si číslo, vydelím ho číslom 6, pripočítam číslo 6, výsledok vynásobím číslom 6 a dostanem číslo o 1 väčšie ako 77. Na aké číslo som myslel?“ Vedeli by ste odpovedať?

Prehľad všetkých testov nájdete na stránke https://pohodovamatematika.sk/bonusovy-obsah-na-pohodovamatematika-sk

Prístup k testu získate na stránke https://pohodovamatematika.sk/bonusovy-obsah-na-pohodovamatematika-sk

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.