Počtové výkony s racionálnymi číslami – príklady

Neriešené príklady Príklad 1: Sčítajte a výsledok v prípade potreby zaokrúhlite na dve desatinné miesta: (Namiesto desatinnej čiarky napíšte vždy vo výsledku bodku; i v zadaní bodka znamená desatinnú čiarku) a) (-17)+(-572)+(-214) = b) (-76)+(+373)+(-95) = c) (-818)+(+373) = d) 17+(-2681)+(-373) = e) 71+(-67)+(-77)+(-55) = f) (+7.13)+(-1609)+(+495.83)+(-182)+(-53) = Skontroluj Správne riešenie Príklad 2: Vynásobte a …