Počtové výkony s racionálnymi číslami – príklady

Neriešené príklady

Príklad 1:

Sčítajte a výsledok v prípade potreby zaokrúhlite na dve desatinné miesta:

(Namiesto desatinnej čiarky napíšte vždy vo výsledku bodku; i v zadaní bodka znamená desatinnú čiarku)

a) (-17)+(-572)+(-214) =
b) (-76)+(+373)+(-95) =
c) (-818)+(+373) =
d) 17+(-2681)+(-373) =
e) 71+(-67)+(-77)+(-55) =
f) (+7.13)+(-1609)+(+495.83)+(-182)+(-53) =

Skontroluj
Správne riešenie

Príklad 2:

Vynásobte a výsledok v prípade potreby zaokrúhlite na dve desatinné miesta:

(Stlačením klávesovej skratky CTRL+R sa stránka opätovne načíta a všetky čísla sa zmenia, čiže si môžete precvičiť veľké množstvo príkladov)

a) (-5)·(-6) =
b) (-76)·(+95) =
c) (+818)·(-17) =
d) 67·(-2)·(-6) =
e) 71·(-67)·(+2)·(-77) =
f) (-2.5)·(4.53)·(-0.9) =

Skontroluj
Správne riešenie

Príklad 3:

Vydeľte:

(Stlačením klávesovej skratky CTRL+R sa stránka opätovne načíta a všetky čísla sa zmenia, čiže si môžete precvičiť veľké množstvo príkladov)

a) (-85):(-5) =
b) (-152):(+2) =
c) (+570):(-6) =
d) 34:(-2) =
e) 426:(-6) =
f) (-380):(-5) =
g) (+34):(-2) =
h) (-426):(6) =

Skontroluj
Správne riešenie

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.