Prečo 5=1? Nájdite chybu…

Viete riešiť rovnice? Ako si poradíte s rovnicou, v ktorej dokážeme, že 5=1? :)

x = 5 /⋅(x – 1)
x⋅(x – 1) = 5⋅(x – 1)
x2 – x = 5x – 5 /-5x + x
x2 – 5x = x – 5
x⋅(x – 5) = x – 5 /:(x – 5)
x = 1

A ešte jeden dôkaz, že 2 = 1…

a = b
a2 = ab
a2 – b2 = ab-b2
(a – b)⋅(a + b) = b⋅(a – b)
a + b = b
b + b = b
2b = b
2 = 1

Nájdite chyby v oboch postupoch riešenia a vysvetlenie pošlite na emailovú adresu info@pohodovamatematika.sk.

Tí z vás, ktorí nám pošlú správne riešenia, získajú 30% zľavu na ročné členstvo pre žiakov (alebo učiteľov) na pohodovamatematika.sk.

Úspešným riešiteľom pošleme kód na 30% zľavu, ktorý zadajú pri objednávke.