Poznáme nové pojmy – pomer, prevrátený pomer, postupný pomer

Zazvonilo na prestávku a v triede bol zrazu obrovský hluk – ako zvyčajne. V poslednej lavici to vrelo obzvlášť. Janko a Peter sa hádali, kto má viac poštových známok vo svojom albume.

„Ja mám aspoň o 25 známok viac ako ty!“ – tvrdil Janko.

Peter mu oponoval: „To určite, viac známok mám ja a určite aspoň 3-krát viac.“

Ktovie ako by sa to bolo skončilo, keby sa medzi nich nezamiešala Zuzka.

„Radšej sa prestaňte hádať a zajtra doneste každý svoj album do školy. Spočítame známky a zistíme, kto má pravdu.“

S tým chlapci súhlasili a s chuťou sa pustili do zdravej desiaty.

Na ďalší deň priniesli obaja svoje albumy a pustili sa s kamarátmi do počítania.

Jankov a Petrov album

Zistili, že Janko má 145 známok a Peter má 290 známok.

Zuzka bola vo svojom živle, na tabuľu napísala:

Tabuľa, na ktorej je zapísané porovnanie rozdielom a podielom.

Kto mal teda pravdu? Janko či Peter?

Aspoň o 25 známok viac znamená viac o 25, 26, 27, … známok. Lenže Janko má známok menej – o 145 menej, teda nemal pravdu.

Aspoň o 3-krát viac známok znamená 3-krát, 4-krát, 5-krát, … viac známok. Lenže Peter má 2-krát viac známok, teda tiež nemal pravdu.

Zazvonilo a do triedy vošla pani učiteľka matematiky a ihneď si všimla popísanú tabuľu. Zobrala do ruky kriedy a pokračovala.

Podiel 290 : 145 vieme zapísať aj ako zlomok:

Čítame ho 290 ku 145 a nazývame pomer. Preto porovnávaniu podielom hovoríme aj porovnávanie pomerom.

Viacerým sa takéto porovnávanie zapáčilo a preto chceli porovnávať pomerom tiež.

Pokračovanie nabudúce.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.