Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Počtové výkony s prirodzenými číslami – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Počtové výkony s prirodzenými číslami.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke.
  • Porovnávanie rozdielom.
  • Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, písomne, na kalkulačke, delenie so zvyškom.
  • Porovnávanie podielom.
  • Poradie počtových výkonov. 
  • Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie a ich využitie pri riešení jednoduchých slovných úloh.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.