Počtové výkony s prirodzenými číslami – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Počtové výkony s prirodzenými číslami.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke.
  • Porovnávanie rozdielom.
  • Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, písomne, na kalkulačke, delenie so zvyškom.
  • Porovnávanie podielom.
  • Poradie počtových výkonov. 
  • Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie a ich využitie pri riešení jednoduchých slovných úloh.

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.