Obsah obdĺžnika a štvorca – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Obsah obdĺžnika a štvorca.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti.
  • Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika.
  • Premeny jednotiek obsahu.
  • Obvod a obsah útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
  • Úlohy z praxe.

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.