Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Obsah obdĺžnika a štvorca – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Obsah obdĺžnika a štvorca.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti.
  • Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika.
  • Premeny jednotiek obsahu.
  • Obvod a obsah útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
  • Úlohy z praxe.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.