Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyNezaradenéPrirodzené čísla - príklady

Násobenie spamäti v obore do 100 – príklady

K tejto téme je dostupný aj Test a Vysvetlenie učiva

Nasledovné príklady a výpočty v slovných úlohách riešte spamäti. Pri slovných úlohách si samozrejme môžete robiť zápis :)

1. príklad:

Vynásobte spamäti:
a) 21·2 =
b) 16·5 =
c) 17·4 =
d) 13·7 =
e) 11·9 =

2. príklad:

Zuzka chce pre svojich 14 spolužiačok kúpiť kvalitné bonboniéry po 3 eurá za jednu. Koľko peňazí potrebuje?

3. príklad:

Juraj na záhrade nazbieral 7 košíkov jabĺk. V každom košíku bolo 14 jabĺk. Koľko jabĺk Juraj nazbieral?

4. príklad:

Aká je výšky paneláku, ak má prízemie a ďalších 12 poschodí, pričom výška jedného poschodia je 3 metre?

5. príklad:

Aký je obvod záhrady, ak sme na jej oplotenie potrebovali 23 stĺpikov, pričom vzdialenosť susedných stĺpikov je 2 metre?

6. príklad:

Na výlet išlo niekoľko 5 siedmakov a 13-krát viac ôsmakov. Koľko ľudí išlo na výlet, ak sa ho okrem siedmakov a ôsmakov zúčastnili aj 3 učiteľky?


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.