Násobenie a delenie mocnín s celočíselným exponentom – Bludisko

Nájdite cestu bludiskom a objavíte odpoveď!

Zábavná forma putovania bludiskom, kedy riešenie jedného problému vedie k ďalšiemu. Cesta, ktorú objavíte, vám pomôže nájsť odpoveď na danú otázku a odhaliť tak ďalšie zákutia matematického sveta.

Pripravený pracovný list si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo si nižšie kliknutím na obrázok vytlačte jednotlivé strany pracovného listu.

1_bludisko-nasobenie-a-delenie-mocnin-s-celociselnym-exponentom2_bludisko-nasobenie-a-delenie-mocnin-s-celociselnym-exponentom


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.