Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Mocniny – krížovka

Pripravil som si pre vás online krížovku na tému Mocniny.

V krížovke sa nachádza 9 otázok, ale pri každom načítaní stránky sa vytvorí iná krížovka – vymenené poradia úloh a iný vzhľad. Otázky ale zostávajú :) len inak očíslované. A ako ju riešiť?

Kliknite na číslo v krížovke a následne si v zobrazenom okne prečítajte otázku, napíšte odpoveď BEZ DIAKRITIKY a stlačte enter. Takto pokračujte aj s ďalšími číslami. Na konci stlačte Skontrolovať.

mocnina ako nazývame skrátený zápis súčinu 2.2.2.2.2.2 v tvare 2^5
zaklad ako nazývame v zápise 2^5 číslo 2
mocnitel ako nazývame v zápise 2^5 číslo 5 – je to exponent alebo inak …
desat napíšte slovom číslo, ktoré sa skrýva za otáznikom v zápise: 3^7*3^3=3^x
sest napíšte slovom číslo, ktoré sa skrýva za otáznikom v zápise: 5^8:5^2=5^x
trinasiedmu napíšte slovne bez medzier v tvare mocniny s prvočíselným základom číslo 2187
tridsatdva napíšte slovne bez medzier v tvare celého čísla výsledok súčinu 2^2*2^3
devat napíšte slovne bez medzier v tvare celého čísla výsledok podielu 3^6:3^4
osem napíšte slovne bez medzier v tvare celého čísla výsledok súčinu 2^(-5)*2^8

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.