Algebra - príkladyNeriešené príkladyNerovnice - príklady

Lineárne nerovnice

Neriešené príklady

 Príklad 1:

Ktoré reálne čísla vyhovujú daným nerovniciam?

a) 3x – 2 < 5
b) 3x – 4 ≤ 4
c) -3x – 6 < 2
d) 6 – 5x ≥ 10

 Príklad 2:

Ktoré z čísel 1, -3, 0, 2/3, –1/2, 11 sú riešením daných nerovníc?

a) 7x < 0
b) -4x ≥ 0
c) 2x – 1 < 0
d) -x + 3 ≥ 0
e) 2x – 3 > 4 · (x – 2) – 3x
f) -2 · (x + 3) ≤ 5 – (3x + 2)

 Príklad 3:

Riešte dané nerovnice v množine R, Z, N:

a) x – 2 > 5
b) 3x + 1 < x + 5
c) -2x – 3 < 5 – 4x
d) 2x + 1 ≤ 4x + 3
e) 5 · (x – 2) ≥ 5x + 3
f) 5 · (x – 2) ≥ 5x – 12
g)
h)


 Príklad 4:

Riešte dané nerovnice v množine M = <-2,3):

a) 2x – 1 < -4
b) x + 1 ≤ -3x – 5
c) 5 · (x – 2) ≥ 3x + 2
d) 5 · (x – 2) > 2x + 2
e)
f)


 Príklad 5:

Určte najväčšie prirodzené číslo, ktoré je riešením danej nerovnice:

a) 3x – 2 < 2 · (0.1x + 3)
b)
c)


 Príklad 6:

Násobte obidve strany nerovnosti číslom uvedeným v zátvorke:

a)       (-2)
b) -5x + 2 ≤ 3x – 5      (-5)
c) 1 – x > 2x + 3      (3)
d) 5 + 2x ≥ 3x      (2)


Avatar užívateľa

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať