Kombinatorika - príkladyKombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika - príkladyNeriešené príklady

Kombinatorické pravidlo súčinu – príklady

K tejto téme je dostupný aj Test a Vysvetlenie učiva

1. príklad

Koľko párnych čísel sa nachádza v intervale <10; 89>?

2. príklad

Pri vstupe do ambulancie je v hnedom koši 7 červených návlekov na ľavú nohu a 8 modrých návlekov na pravú nohu. Koľko je možností na vytvorenie páru, ktorý bude obsahovať jeden červený a jeden modrý návlek?

3. príklad

V triede je 30 žiakov, z toho 8 chlapcov. Na tanečnú súťaž potrebuje triedna učiteľka poslať jeden tanečný pár tvorený chlapcom a dievčaťom.  Koľko možností na vytvorenie tanečného páru má?

4. príklad

V kvetinárstve majú k dispozícii 12 červených tulipánov, 10 žltých a 4 ružové. Koľko možností má Peter na vytvorenie malej kytičky, ak má obsahovať 1 červený, 1 ružový a 1 žltý tulipán?

5. príklad

V košíku je 5 jabĺk, 7 hrušiek a 3 pomaranče. Adam si chce zobrať 2 rôzne kusy ovocia. Ktoré ovocie si má zobrať, ak chce, aby mala Andrea čo najviac možností výberu 1 jablka, 1 hrušky a 1 pomaranča? Koľko možností výberu bude mať Andrea?

6. príklad

Koľko trojciferných nepárnych čísel väčších ako 299 môžeme vytvoriť z cifier 2, 3, 5, 7? Číslice sa v čísle môžu opakovať.

7. príklad

V predajni majú v ponuke 3 typy tričiek v 5 farbách. Koľko možností výberu trička má zákazník?

8. príklad

Koľko trojciferných čísel bez použitia číslice 3 existuje?

9. príklad

Koľkými spôsobmi mohli 8 účastníci školského kola piškvoriek obsadiť prvé 3 miesta?


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.