Matematické vzorceNeurčitý integrálVysoká škola

Integrály – vzorce a ukážkové príklady

Základné integračné vzorce a pravidlá pre výpočet primitívnych funkcií – integrálov

Integrovanie súčtu (rozdielu) funkcií

Ukážkový príklad:

Integrovanie súčinu konštanty a funkcie

Ukážkový príklad:

Základné vzorce:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Ukážkový príklad:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.