Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku – test

Goniometrické funkcie sú základom goniometrie. Zvyčajne ich v rámci učiva matematiky na stredných školách definujeme ako pomer dvoch strán pravouhlého trojuholníka, alebo ako dĺžky určitých častí úsečiek v jednotkovej kružnici. Pomery ktorých strán pravouhlého trojuholníka predstavujú jednotlivé goniometrické funkcie sínus, kosínus, tangens a kotangens určite viete :) Aj preto je dôležité, vždy si správne označiť odvesny a preponu v príslušnom pravouhlom trojuholníku.

V tomto teste si preveríte, či viete využívať vám známe vzorce pre výpočet hodnôt jednotlivých goniometrických funkcií pri určovaní strán alebo ostrých uhlov v pravouhlom trojuholníku.

 

[LDAdvQuiz 60]