Dostupné kurzy

V ukážkovom kurze nájdete niekoľko materiálov, ktoré sú určené ako príprava žiakov na Testovanie 9 z matematika a tiež niekoľko materiálov pre učiteľov. 

Do kurzu sa prihlásite pomocou nasledovných prihlasovacích údajov: 

 • používateľské meno: test
 • heslo: Test123456

Ako sa pripraviť na Testovanie 9 bez toho, aby ste platili stovky eur za doučovania?

Pripravte sa na Testovanie 9 (Monitor) z matematiky s nami: 


  • Opakovane riešte testy z predchádzajúcich Testovaní 9.
  • Otestujte sa ako na reálnom Monitore pomocou našich súhrnných testov
  • Ak máte problém s konkrétnym učivom, sú pre vás vhodné Tematické testy

Rôznorodé aktivity, didaktické hry pôsobia na žiakov motivačne a na druhej strane sledujú konkrétne didaktické ciele. Často si žiaci ani neuvedomujú, ako efektívne sa týmto spôsobom rozvíjajú ich vedomosti a zručnosti.

Zodpovedná príprava na vyučovanie si tak od vás, učiteľov, vyžaduje veľké množstvo času. Vytváranie rôznych pracovných listov, didaktických hier, aktivít pre interaktívne tabule, príprava rôznych pokusov a experimentov… Aj to je jeden z dôvodov, prečo na tomto mieste nájdete množstvo rôznorodých materiálov, ktoré môžete použiť na svojich hodinách.


Ako sa pripraviť na Testovanie 9 bez toho, aby ste platili stovky eur za doučovania?

Pripravte sa na Testovanie 9 (Monitor) z matematiky s nami: 


  • Opakovane riešte testy z predchádzajúcich Testovaní 9.
  • Otestujte sa ako na reálnom Monitore pomocou našich súhrnných testov
  • Ak máte problém s konkrétnym učivom, sú pre vás vhodné Tematické testy