Vyriešený test z Testovania 5 z roku 2015

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015

Príklad č. 1

Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Zobraziť riešenie

Výsledok: 0,92

Príklad č. 2

Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak
A=10-(9-8)-(6-7)
B=4⋅102+5⋅10+9

Zobraziť riešenie

Výsledok: 4590

Príklad č. 3

Na základe informácií uvedených v tabuľke zistite, o koľko kilometrov je celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese.

Lyžiarske stredisko Dĺžka zjazdovky podľa obťažnosti
ľahká stredne ťažká ťažká
Tatranská Lomnica 5 350 m 5 190 m 1 240 m
Starý Smokovec 3 375 m 0 m 0 m
Štrbské Pleso 2 590 m 5 600 m 0 m
Zobraziť riešenie

Výsledok: 3,59

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.