Kombinatorika - testyKombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika - testyTesty

Variácie bez opakovania – test

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Pozn.: Čísla zapisujte bez medzier!

1. Koľko usporiadaných trojíc je možné vytvoriť z 18 rôznych prvkov, ak sa v nich ani jeden prvok neopakuje?

2. Z koľkých prvkov možno vytvoriť 156 variácií 2. triedy bez opakovania prvkov?

3. Koľko zástav pozostávajúcich z 3 rôznych vodorovných farebných pruhov je možné zostaviť z farieb biela, modrá, červená, zelená, čierna, fialová, ak musí obsahovať zelený pruh?

4. V 2. A je 28 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné na začiatku roka vybrať predsedu triedy, pokladníka a kvetinára, ak môže jeden žiak vykonávať iba jednu funkciu?

5. Desať dievčat si sľúbilo, že si cez prázdniny pošlú navzájom pohľadnice. Koľko pohľadníc si odoslali, ak Anička zabudla poslať pohľadnicu Zuzke a Janke?

6. Koľko 5-písmenových slov (aj nezmyselných) s rôznymi písmenami sa dá zostaviť z písmen slova KLOPAŤ, ak sa každé slovo musí končiť na písmeno Ť?

7. Koľko párnych štvorciferných čísel bez opakovania cifier je možné vytvoriť z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?

8. O telefónnom čísle kamaráta vedel Andrej iba to, že je sedemmiestne, začína dvanástkou, neobsahuje dve rovnaké číslice a je deliteľné 2. Koľko telefónnych čísel prichádza do úvahy?

9. Daná je množina P = {a,b,c,d,e,f,g}. Koľko variácií 3. triedy bez opakovania prvkov vieme z danej množiny vytvoriť?

Skóre =

Správne odpovede:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.