Variácie bez opakovania – pre interaktívnu tabuľu FlowWorks

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Test

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

K tejto téme je dostupný aj Test a Vysvetlenie učiva

V prípade, ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu so softvérom Flow!Works (softvér si môžete bezplatne stiahnuť na stránke http://qomo.com/Product.aspx?ProductID=45#this), máme pre vás pripravenú interaktívna prezentáciu na tému Variácie bez opakovania.

Súčasťou prezentácie sú základné otázky, ktoré si kladieme pri rozhodovaní, či použiť variácie bez opakovania a 2 príklady na využitie variácií bez opakovania, pri ktorých sa požaduje aj interakcia žiakov.

Pri zatváraní prezentácie zvoľte “Neuložiť”, aby sa zachovala v pôvodnom formáte. Pre potreby žiakov môžete vyplnenú prezentáciu exportovať napr. vo formáte PDF priamo z aplikácie Flow!Works.

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Niektoré prvky v rámci jednotlivých strán sú predvolene skryté. Ich zobrazenie je viazané na kliknutie na jednotlivé objekty – nápoveda je uvedená v poznámkach na jednotlivých listoch.

Napr. na nasledovnom obrázku sa správne riešenie pre overenie výsledku zobrazí kliknutím na Ukáž riešenie.

variacie-bez-opakovania

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.