Úprava výrazov pomocou vzorcov (a±b)2,a2-b2 – test

Rozklad na súčin pomáha zjednodušiť vzorce využívané v rôznych vedných disciplínach, umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešiť úlohy z praxe. Napr. namiesto vzorca pre povrch valca S = 2πr2 + 2πrv používame S = 2πr · (r + v).  V tomto teste si preveríte, či viete pri vynímaní pred zátvorku využívať vám známe vzorce:

  • (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2
  • a2 – b2 = (a – b)·(a + b)

Poznámka k vypracovaniu testu:

  • nepoužívajte medzery
  • pri zápisoch mocnín použite symbol ^, napr. x2-4 zapíšte ako x^2-4 alebo iba x2-4
  • „krát“ zapíšte pomocou klasickej bodky napr. (x-1).(x+1)

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.