Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa

Hru Človeče, nehnevaj sa! s jemne upravenými pravidlami môžete využiť pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Ja som si vybral riešenie kvadratických rovníc.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

 • vytlačené hracie plány pre skupiny žiakov (v skupine 4 žiaci) pre 20 žiakov – 5 hracích plánov;
 • potrebný počet panáčikov (môžeme vopred určiť skupiny a žiaci si donesú svojich panáčikov tak, aby mali v skupine samozrejme rôzne farby alebo môžu využiť hocičo iné napr. farebné gombíky)
 • hracie kocky, podľa počtu skupín (donesú žiaci);
 • ideálne, ak jeden žiak zo skupiny donesie celú hru Človeče, nehnevaj sa – je potrebné dohodnúť sa vopred;
 • vytlačené a postrihané lístky s kvadratickými rovnicami pre každú skupinu;
 • vytlačený list s výsledkami k jednotlivým rovniciam (rovnice sú očíslované);

Priebeh aktivity:

 • rozdelíme žiakov do skupín po štyroch;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
 • každá skupina dostane hrací plán Človeče, nehnevaj sa!;
 • list s výsledkami k rovniciam, ktorý bude otočený potlačenou stranou nadol;
 • vrecúško (sáčok) s nastrihanými rovnicami;
 • pravidlá sú rovnaké ako pri klasickej hre s dvoma rozdielmi:
  • na začiatku hry nemusí čakať na 6
  • hráč má právo hodiť kockou len v prípade, ak správne vyrieši kvadratickú rovnicu;
 • úvod:
  • všetci hráči v skupine si náhodne vytiahnu kvadratickú rovnicu na počítanie;
  • prvý z nich, ktorý vyrieši rovnicu, si výsledok skontroluje podľa listu s výsledkami (aby nikto nepodvádzal, si zabezpečia samotní žiaci v rámci skupiny);
  • ak má výsledok správne, hádže kockou a následne sa posunie o toľko políčok, aké číslo mu padlo na kocke;
  • ďalej pokračujú v smere, na ktorom sa dohodnú;
 • ak vyrieši rovnicu nesprávne, stráca nárok na hod kockou, ide za vyučujúcim, ktorý mu vysvetlí riešenie daného príkladu a následne sa zapája až ďalším príkladom do ďalšieho kola;
 • aby nedochádzalo k strate času, hráč si ďalší príklad môže vybrať hneď potom, ako sa posunie panáčikom;
 • vyhráva hráč, ktorý v časovom limite dostane do domčeka čo najviac panáčikov;
 • hodnotenie:
  • za každého panáčika v domčeku získa hráč určitý počet bodov (stanovte si podľa uváženia)

Ďalšie tipy:

Ak máte k dispozícii tablety alebo počítače, tak môžu žiaci pri hraní využiť aj pre naše potreby prispôsobenú onlinu hru Človeče, nehnevaj sa! na stránke: https://pohodovamatematika.sk/clovece-nehnevaj-sa.html.

Zmenšená ukážka pripravených príkladov a hracieho plánu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené pracovné listy spolu s materiálmi pre učiteľa (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.