Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa

Hru Človeče, nehnevaj sa! s jemne upravenými pravidlami môžete využiť pri precvičovaní ľubovoľného učiva. Ja som si vybral riešenie kvadratických rovníc.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

 • vytlačené hracie plány pre skupiny žiakov (v skupine 4 žiaci) pre 20 žiakov – 5 hracích plánov;
 • potrebný počet panáčikov (môžeme vopred určiť skupiny a žiaci si donesú svojich panáčikov tak, aby mali v skupine samozrejme rôzne farby alebo môžu využiť hocičo iné napr. farebné gombíky)
 • hracie kocky, podľa počtu skupín (donesú žiaci);
 • ideálne, ak jeden žiak zo skupiny donesie celú hru Človeče, nehnevaj sa – je potrebné dohodnúť sa vopred;
 • vytlačené a postrihané lístky s kvadratickými rovnicami pre každú skupinu;
 • vytlačený list s výsledkami k jednotlivým rovniciam (rovnice sú očíslované);

Priebeh aktivity:

 • rozdelíme žiakov do skupín po štyroch;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
 • každá skupina dostane hrací plán Človeče, nehnevaj sa!;
 • list s výsledkami k rovniciam, ktorý bude otočený potlačenou stranou nadol;
 • vrecúško (sáčok) s nastrihanými rovnicami;
 • pravidlá sú rovnaké ako pri klasickej hre s dvoma rozdielmi:
  • na začiatku hry nemusí čakať na 6
  • hráč má právo hodiť kockou len v prípade, ak správne vyrieši kvadratickú rovnicu;
 • úvod:
  • všetci hráči v skupine si náhodne vytiahnu kvadratickú rovnicu na počítanie;
  • prvý z nich, ktorý vyrieši rovnicu, si výsledok skontroluje podľa listu s výsledkami (aby nikto nepodvádzal, si zabezpečia samotní žiaci v rámci skupiny);
  • ak má výsledok správne, hádže kockou a následne sa posunie o toľko políčok, aké číslo mu padlo na kocke;
  • ďalej pokračujú v smere, na ktorom sa dohodnú;
 • ak vyrieši rovnicu nesprávne, stráca nárok na hod kockou, ide za vyučujúcim, ktorý mu vysvetlí riešenie daného príkladu a následne sa zapája až ďalším príkladom do ďalšieho kola;
 • aby nedochádzalo k strate času, hráč si ďalší príklad môže vybrať hneď potom, ako sa posunie panáčikom;
 • vyhráva hráč, ktorý v časovom limite dostane do domčeka čo najviac panáčikov;
 • hodnotenie:
  • za každého panáčika v domčeku získa hráč určitý počet bodov (stanovte si podľa uváženia)

Zmenšená ukážka pripravených príkladov a hracieho plánu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.