Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učiva

Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách

Janko je typický piatak, ktorý žije možno i medzi vami a asi sa budete niektorí čudovať, ale k jeho záľubám patrí matematika.

Akoby som vás počul: „To určite, veď koho by matika bavila?!“

Ak budete pozorne sledovať jeho kroky a občas mu pomôžete vyriešiť zaujímavé úlohy, snáď sa stane matematika i vašim koníčkom. A ak nie, tak aspoň pomocou Janka získate lepšie známky.

Obrázok Janka so školskou taškou, ktorý kráča do školy.


Je pondelok a Janko práve prišiel zo školy domov. Dnes sa na matematike učili počítať po stovkách, tisícoch a desaťtisícoch.

„Veď s tým sa nikde nestretnem.“ hundre si popod nos a zatvára pritom dvere. Niečo zaštrkotalo.

To mu práve padli kľúče na zem. Zohol sa po ne a … „Aká je asi tá chodba široká?“

Nemal poruke iné meradlo ako pravítko a … jedna dlaždica mala šírku 10cm, čo je 100 milimetrov.

„Fíha, veď môžem zistiť šírku chodby počítaním po desiatkach alebo po stovkách!“

A tak počítal: „100, 200, 300, …, 1200, 1300, 1400. Šírka chodby je 1400 mm alebo 140 cm. Super!“

Máte iný nápad?


Janka to posmelilo a pokúsil sa vymyslieť si ďalšie zaujímavé príklady. Poďme vyskúšať, či by sme ich vedeli vyriešiť.

Príklad 1:

Pri zápise čísel nepoužívajte medzeru. Označením možnosti Kontrola a stlačením tlačidla Odošli zistíš, či si počítal správne.

Zistite počítaním po desaťtisícoch (desiatkach), aká dlhá je prístupová cesta k vile v milimetroch (metroch), ak je zložená z ôsmych panelov dlhých desať metrov, čiže 10 000 mm.

Riešenie:

Prístupová cesta k vile je dlhá milimetrov resp. metrov.

Kontrola Správne riešenie      


Príklad 2:

V záhrade za domom vyrástlo 9 mravenísk.

Obrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniskaObrázok mraveniska

Ak by sme čísla, ktoré predstavujú počet mravcov v každom mravenisku zapísali za sebou, dostali by sme rovnaký číselný rad akoby sme počítali po desaťtisícoch od 1 230 000 do 1 310 000. Koľko mravcov žije v siedmom mravenisku?

Riešenie:

Čísla zapíšte bez medzier.

V siedmom mravenisku žije mravcov. Počítali sme po desaťtisícoch nasledovne: , , , , , , .

Kontrola Správne riešenie      


Príklad 3:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa bez použitia medzier.)

Zistite, o koľko sa zväčšujú čísla v číselnom rade a doplňte chýbajúce z nich:

a) 20, 30, , , 60,

Kontrola Správne riešenie      

b) 105, , , , 125, 130

Kontrola Správne riešenie      

c) , , 213, 216,

Kontrola Správne riešenie      

d) 120, 133, , ,

Kontrola Správne riešenie      

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.