Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyPomer, priama a nepriama úmernosť - príklady

Nepriama úmernosť

Neriešené príklady

1. Nepriama úmernosť ako vzťah medzi veličinami

Všimnite si vzťahy medzi veličinami a určite, v ktorých prípadoch ide o nepriamu úmernosť:

  1. Spotreba nafty a prejdená vzdialenosť.
  2. Cena čokolády a množstvo čokolády, ktoré si môžem kúpiť za určitú sumu.
  3. Počet dokladačov tovaru a čas, za ktorý doložia do regálov určité množstvo tovaru.
  4. Rýchlosť auta a čas jazdy v prípade, ak dráha zostáva rovnaká.
  5. Počet murárov a čas, za ktorý by postavili ten istý múr.
  6. Počet kombajnov a výmera pozemku, z ktorého zožnú obilie za rovnaký čas.
  7. Počet kombajnov a počet dní, za ktoré zožnú obilie z rovnakého pozemku.

2. Pokládka plávajúcej podlahy

V novostavbe pokladá robotník plávajúcu podlahu do jednotlivých miestností. Za 30 minút položí podlahu na 9 m2. Za aký čas položia podlahu do 4 miestností s celkovou výmerou 90 m2 3 robotníci?

3. Lyžiarsky výcvik

Zásoby potravín vystačia 20 žiakom na 4-dňový lyžiarsky výcvik. O koľko dní by si mohli predĺžiť lyžiarsky výcvik, ak by 4 žiaci zostali doma?

4. Odhadzovanie snehu

Školník odhádže 20 cm vrstvu snehu na školskom pozemku za 90 minút. Koľko kamarátov by si musel zavolať na pomoc, ak potrebuje mať sneh odhádzaný za 15 minút. Predpokladáme, že za rovnaký čas odhádžu všetci rovnaké množstvo snehu.

5. Pokladne v supermarkete

Keď sú v supermarkete otvorené iba 2 pokladne, čakajú ľudia v rade priemerne 12 minút. O koľko sa skráti priemerná doba čakania v rade v prípade, ak otvoria ďalšie 3 pokladne?

6. Ponáhľam sa na autobus

Pri priemernej rýchlosti 4 km/h prídem zo školy na autobusovú zastávku o 24 minút. Akou rýchlosťou potrebujem ísť, ak sa potrebujem dostať na zastávku o 15 minút?

7. Napúšťame bazén

Dvoma prítokovými čerpadlami s rovnakým výkonom naplníme záhradný bazén za 10 hodín. Koľko takýchto čerpadiel by sme museli použiť, ak by sme chceli skrátiť dobu plnenia bazéna na 4 hodiny?

 


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.