číselné obory - testyPrirodzené čísla - testyTesty

Násobenie spamäti v obore do 100 – test

Test, v ktorom si preveríte, či viete násobiť čísla v obore do 100 spamäti.
Tlačidlo Skontrolovať sa objaví až vtedy, keď vyriešite všetky úlohy…

1. Vynásobte spamäti:

12·6= 72()      7·14= 98()
27·2= 54()      2·13= 26()
22·3= 66()      2·14= 28()
14·4= 56()      2·18= 36()
17·5= 85()      4·14= 56()
23·3= 69()      2·29= 58()
15·5= 75()      3·16= 48()

2. Dĺžka plotu

V balíku sa nachádza 25 metrov dlhé pletivo. Koľko metrov dlhý plot vytvoríme z 3 takýchto balíkov pletiva?

Odpoveď: 75()

3. Dĺžka stromoradia

Akú dĺžku má stromoradie, ak sa v ňom nachádza 14 stromov a vzdialenosť susedných stromov je 4 metre?

Odpoveď: 52()

4. Koľko kilometrov prejde Andrej?

Peter prejde za hodinu 3 km, Andrej je na bicykli 12-krát rýchlejší. Koľko kilometrov prejde Andrej za 1 hodinu a koľko za 2 hodiny?

Andrej prejde za 1 hodinu 36() km. Za 2 hodiny prejde 72() km.

5. Koľko hodín…

Koľko hodín majú 3 dni, ak viete, že 1 deň má 24 hodín?

Odpoveď: 72()

6. Priraďte správne výsledky:

12·7 = 84     26·3 = 78
5·17 = 85     6·16 = 96
7·14 = 98     7·11 = 77
22·2 = 44     19·3 = 57

Avatar užívateľa

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať