Dešifrujte text a získajte členstvo na rok zdarma

Dešifrujte text a odpoveď nám pošlite na emailovú adresu info@pohodovamatematika.sk. Prví 5 z nádejných kryptológov, ktorí prelomia šifru a zistia pôvodný text, získajú ročné členstvo na pohodovamatematika.sk zadarmo!

Zašifrovaný text:

LHSJIÍARZOHCABDLOGVANČSMAÚPRVOČÍSECOYRČZÁÉTOPYHAKEÍLÔDČETDVOKVYCOPÉDŽAČNOŽRIŤAETÚLSÍAMEMŠJ

Pomôcky: Route šifra, tabuľka 9×10

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.