Celoštátne testovanie deviatakov

Certifikačné testovanie deviatakov sa uskutočňuje z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Testovanie kompetencií sa uskutočňuje z matematickej a čitateľskej gramotnosti.

V zmysle školského zákona č. 245/2008, § 155, ods. 5 sa externého testovaniazúčastňujú všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Viac informácií sa dozviete priamo na webovej stránke
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Zaujímavý pohľad na potrebnosť alebo zbytočnosť testovania deviatakov predstavuje
Livusha.

Ak ste na tejto stránke, zrejme sa práve teraz pripravujete na Monitor, ktorý sa blíži závratnou rýchlosťou. Preto využite možnosť a získajte prístup k podrobne vyriešeným testom z matematiky z predchádzajúcich testovaní.

Podrobne vyriešený test T9-2017 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-roku-2017.html

Podrobne vyriešený test T9-2016 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2016.html

Podrobne vyriešený test T9-2015 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2015.html

Podrobne vyriešený test T9-2014 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2014.html

Podrobne vyriešený test T9-2013 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2013.html

Podrobne vyriešený test T9-2011 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-roku-2011.html

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.