Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653

Matematika pre strednú školu

Logika, dôvodenie, dôkazy

Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu → vysvetleniepríkladytest

Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza → vysvetleniepríkladytest

Zložené výroky → vysvetleniepríkladytest

Výroková formula → vysvetleniepríkladytest

Výrokové formy, kvantifikované výroky → vysvetleniepríkladytest

Negácie kvantifikovaných výrokov → vysvetleniepríkladytest

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Kombinatorické pravidlo súčinu

Variácie bez opakovania