Zľava!

Testovanie 9 matematika 2018 – podrobne vyriešený test

1,50 

Potrebuješ sa pripraviť na Testovanie deviatakov z matematiky alebo na prijímacie skúšky? Jednou z možností je riešenie testov z testovaní deviatakov z minulých rokov. Máme pre Teba podrobne vyriešený test z Testovania deviatakov z matematiky z roku 2019.

Katalógové číslo: T92019-1 Kategórie:

Popis

Potrebuješ sa pripraviť na Testovanie deviatakov z matematiky alebo na prijímacie skúšky? Jednou z možností je riešenie testov z testovaní deviatakov z minulých rokov. Máme pre Teba podrobne vyriešený test z Testovania deviatakov z matematiky z roku 2018.

Ukážky riešených príkladov:


Príklad č. 6

V stĺpcovom diagrame je znázornené umiestnenie Petra Sagana v jednotlivých etapách Tour de France v roku 2016. Všetkých etáp bolo spolu 21. Koľko percent zo všetkých etáp predstavujú tie etapy, v ktorých skončil na 1. až 3. mieste?
Výsledok zaokrúhlite na celé číslo.

Riešenie:

Celkový počet etáp: 21
Počet etáp, v ktorých skončil na 1. až 3. mieste: 8
Koľko percent je 8 z 21?

Výpočet je jednoduchý, buď využijeme priamo podiel „časť : celok“ a následne už len vynásobíme číslom 100 alebo použijeme trojčlenku.

1. spôsob:
(8:21)⋅100 = 0,38095⋅100 = 38,09% zaokrúhlené na celé číslo 38%

2. spôsob:
21 …. 100%
8 ….. x%
8:21 = x:100
8⋅100 = 21⋅x
800 = 21x /:21
x = 38,095% ≅ 38%

Výsledok: 38


Príklad č. 16

Najviac na koľko papierov formátu A6 možno rozstrihnúť papier formátu A2?

A: 8
B: 16
C: 32
D: 64

Riešenie:

Riešiť môžeme napr. tak, že si daný papier pomocou čiar „rozstriháme“ a zistíme, že vznikne 16 papierov formátu A6.

Alebo využijeme vlastnosť že z väčšieho papiera vznikne delením na polovicu ďalší formát, preto:

A2 = 2⋅A3 = 2⋅2⋅A4 = 2⋅2⋅2⋅A5 = 2⋅2⋅2⋅2⋅A6 = 16⋅A6

Výsledok: B