Príprava na testovanie deviatakov z matematiky

10,00 

 • Tematické testy s riešením
 • Súhrnné testy
 • Podrobne vyriešené testy z predchádzajúcich testovaní

10 € / 1 rok

Kategórie:

Popis

Tematické testySúhrnné testyTesty T9 - Monitor
 • vyhodnotenie testov;
 • v prípade mnohých úloh nápoveda alebo odporúčaný postup riešenia;
 • Pozrite si ukážku materiálov na https://pohodovamatematika.sk/kurzy/, prihláste sa pod používateľským menom test a heslom Test123456!

Ktoré témy sú súčasťou tematických testov?

 • Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Geometria a meranie
 • Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami
 • Obsah obdĺžnika a štvorca
 • Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
 • Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh
 • Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
 • Percentá
 • Objem a povrch kvádra a kocky
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 • Kruh, kružnica – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pozrite si ukážku materiálov na https://pohodovamatematika.sk/kurzy/, prihláste sa pod používateľským menom test a heslom Test123456.

 • vhodné pri príprave na Testovanie 9 alebo pri príprave na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu;
 • 10 testov, v každom 20 úloh, teda spolu 200 úloh;
 • pri vyhodnotení sa zobrazí odporúčaný postup riešenia pre každý príklad.
 • Pozrite si ukážku materiálov na https://pohodovamatematika.sk/kurzy/, prihláste sa pod používateľským menom test a heslom Test123456!
 • podrobne vyriešené testy z testovania deviatakov v rokoch 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2008.

Čo hovoria deviataci a ich rodičia?

Ďakujem veľmi pekne! Myslím, že najviac mi pomohli vyriešené testy z predchádzajúcich Monitorov.​Lucia
… je super, že sa mi podarilo spraviť Monitor, síce na 80%, ale aj tak ďakujem :) Andrea
Veľmi si vážime, že nám pomáhate! Matúško bol pri testovaní úspešný.Mama
Páči sa mi nápoveda pri príkladoch, aj známky v škole sa mi zlepšili.​Martin
Všetci si myslia, že som podvádzal :( Som štvorkár, ale Monitor som dal na 90%! Ďakujem!Peter