Materiály pre učiteľov

15,00 

 • Pracovné listy
 • Didaktické hry
 • Podrobne vyriešené testy z predchádzajúcich testovaní deviatakov, tematické testy s riešením, súhrnné testy

15 € / 1 rok

Kategórie:

Popis

Pohodová matematika je určená pre učiteľov, ktorí sú presvedčení, že matematika nemá byť pre žiakov iba „povinnou jazdou“, nudnou hodinou, kde sa „iba“ počítajú príklady, čaká sa na najbližšie zvonenie a trasie sa pred každou písomkou.

Je určená pre vás, ktorí veríte, že  hodiny matematiky dokážu dať deťom oveľa viac, ako vedieť počítať nejaké príklady.

Jednotlivé aktivity a materiály budú neustále pribúdať a dvakrát za mesiac vás budeme informovať o novinkách a pripravených materiáloch.

Čo získate, keď sa stanete členom?

Didaktické hryPracovné listyĎalšie materiály
 • bingo, puzzle, pyramídy, štafety, magické štvorce, hľadanie pokladu, matematické pexeso, domino, nájdi chybu a mnoho ďalších hier;
 • sú pripravené na okamžité použitie na vyučovacej hodine, stačí si vytlačiť resp. pripraviť potrebné pomôcky podľa pokynov;
 • jednotlivé hry je možné využiť pri preberaní rôznych tém, preto ich nájdete pripravené pre rôznorodé učivo napr.
  • Pyramída – Usmerňovanie zlomkov
  • Bingo – Pytagorova veta
  • Nájdi chybu – Negácie zložených výrokov
 • ku každej hre budete mať k dispozícii všetko potrebné – podrobný popis realizácie hry na hodine, pripravené pomôcky, pracovné listy, príklady spolu s riešením, aby ste pri príprave na vyuč. hodinu strávili čo najmenej času.

Pozrite si ukážku materiálov na https://pohodovamatematika.sk/kurzy/, prihláste sa pod používateľským menom test a heslom Test123456.

 • pracovné listy vo formáte PDF pripravené na vytlačenie pre žiaka i učiteľa;
 • k dispozícii budete mať vzorovo vyplnený pracovný list s výsledkami;
 • ku každému pracovnému listu dostanete aj pokyny, ako s daným PL pracovať.
Ukážka:

Aktivity pre interaktívne tabule

 • ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu a nainštalovaný softvér Flow!Works, ActiveInspire alebo SmartNotebook, získate pripravené aktivity, ktoré stačí použiť na vyučovaní;
 • ku každej aktivite dostanete aj pokyny, ako plniť konkrétne úlohy na jednotlivých stránkach.

Interaktívne testy – súčasť kurzov Testovanie_5 a Testovanie_9

 • umožnia preveriť vedomosti a zručnosti žiakov;
 • sú pripravené na okamžité použitie;
 • jednotlivé otázky v rámci testu sa žiakom zobrazia v premiešanom poradí;
 • v teste sú využívané rôzne typy otázok – doplňovacie, výberové, s jednou správnou odpoveďou i viacerými, zoraďovacie i priraďovacie…
 • po vyhodnotení testu majú žiaci možnosť zaradiť sa do rebríčka;
 • po odoslaní testu na hodnotenie majú žiaci okamžitú spätnú väzbu vo forme dosiahnutého počtu bodov a môžu si zobraziť svoje odpovede v porovnaní so správnymi odpoveďami.

Čo hovoria učitelia?

Som učiteľkou, ktorá sa snaží prebudiť v žiakoch reálny záujem o matematiku. Aby nebola strašiakom, aby nebola nudným predmetom. Chcem, aby sa žiaci na hodiny matematiky tešili, aby sa aktívne a s radosťou zapájali do ich priebehu. Príprava na vyučovanie mi takto zaberá veľa času a preto vítam, že na Pohodovej matematike získavam dostatok materiálov a inšpirácií.
Množstvo interaktívnych testov využívame najmä pri domácej príprave žiakov, ale aj na vyučovacích hodinách. Veľké pozitívum vidím v postupne zverejňovaných didaktických materiáloch, hrách a pracovných listoch, ktoré mi ušetria čas pri príprave na vyučovanie a zároveň prinášajú súťaživú atmosféru a učia žiakov spolupráci. Prajem veľa úspechov a motivácie pri tvorbe ďalších materiálov.
Mgr. Jana Mravcová, Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina