Pripravte sa na prijímacie skúšky z matematiky s našou pomocou

Vitajte na našej stránke, ktorá ponúka testy vhodné na prípravu na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu. Naša kolekcia testov Vám pomôže získať potrebné znalosti a zručnosti, aby ste úspešne absolvovali prijímacie skúšky na strednú školu.

Naša ponuka zahŕňa rôzne typy testov, ktoré Vám pomôžu lepšie sa pripraviť na prijímacie skúšky. Testy sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky dôležité témy z matematiky, ktoré sa zvyčajne testujú pri prijímacích skúškach na strednú školu. Naše testy sú vytvorené na základe dlhoročnej skúsenosti a odborných znalostí, ktoré nám umožňujú zabezpečiť, že sú naši zákazníci kvalitne pripravení na prijímacie skúšky. Testy sú prepracované a obsahujú rôzne typy otázok, aby sa zabezpečilo, že sa na prijímacích skúškach ocitnete v pohodlnom prostredí.

Naše testy sú cenovo dostupné, objednať sa dajú na pár klikov. Sú k dispozícii v elektronickej forme a môžu byť okamžite dostupné hneď po úhrade. Vďaka našim testom si môžete byť istí, že budete pripravení na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu. Ak hľadáte spoľahlivý spôsob, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu, neváhajte a zakúpte si naše testy. Objednajte si ich ešte dnes a uvidíte rozdiel vo svojom vzdelávaní!

 
 • Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 – zadarmo
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Geometria a meranie
 • Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami
 • Obsah obdĺžnika a štvorca
 • Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
 • Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh
 • Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
 • Percentá – zadarmo
 • Objem a povrch kvádra a kocky
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 • Kruh, kružnica
 
 • Test č. 1 (20 úloh s nápovedou) – zadarmo
 • Test č. 2 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 3 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 4 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 5 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 6 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 7 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 8 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 9 (20 úloh s nápovedou)
 • Test č. 10 (20 úloh s nápovedou)
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať