Pohodová matematika je matematika pre každého

Na tomto mieste nájdete vysvetlenie učiva matematiky spolu s riešenými príkladmi, množstvo neriešených príkladov a testov. Zameriavame sa i na aktuálny monitor, prijímacie skúšky na stredné školy i na vysoké školy, maturitu.

Nezabúdame ani na učiteľov a materiály pre nich. Samozrejme nie je v našich silách naplniť databanku materiálov iba našimi materiálmi, sme otvorení novým myšlienkam, nápadom, moderným vyučovacím metódam, ktoré uplatňujete pri vyučovaní matematiky. Preto budeme radi ak si kolegovia navzájom poradíme, pomôžeme, povzbudíme sa a inšpirujeme sa.

Vzdelávanie je v dnešnom šialene rýchlo letiacom svete veľmi dôležité a vzdelaní ľudia majú oveľa vyššiu šancu uspieť na často preplnenom trhu práce.

Viete vysloviť charakteristiku vzdelaného človeka? Michal Mochťak z FSS MU Brno v článku Vzdelávanie 2025 okrem iného povedal:

  • vzdelaný človek je teoreticky aj prakticky pripravený jedinec, ktorý dokáže uspokojovať svoje požiadavky a je schopný identifikovať sa ako osobnosť.
  • vzdelaný človek je slobodnejší ako nevzdelaný
  • vzdelanie je účinný prostriedok pre zisk vyššieho počtu životných príležitostí
  • človek je schopný rozmýšľať a analyzovať získané informácie, čím nadobúda objektívnejší pohľad na vec a v konečnom dôsledku mu to umožňuje lepšie sa rozhodnúť

A ešte jedna pekná myšlienka od Štefánie Petercovej:

„Vzdelaný človek je ten, kto sa naučil získavať to, čo od života žiada sám, bez toho, aby obmedzoval práva iných. Vzdelanie je treba vedieť efektívne uplatňovať. Ľudia nie sú platení za to, čo vedia, ale za to, ako využívajú to, čo vedia.“

Možno si poviete: „Ale načo nám je matematika?“

Načo?

Pohodová matematika na tomto mieste predkladá výklad učiva matematiky (hlavné horné menu), neriešené príklady a testy rozčlenené do jednotlivých oblastí (pozrite vždy ľavé menu), môžete si doplniť poznatky získané v škole alebo sa naučiť niečo nové. Ak je matematika pre vás nepriateľom, pokúste sa premôcť a hľadajte motiváciu, tá je veľmi dôležitá.

[adinserter block=“2″]

Poviem vám jeden príklad. Mám kamaráta, ktorý je stolár – veľmi šikovný stolár. Matematika bola pre neho vždy odporná, nezáživná nepotrebná. Často si v duchu hovorieval: „Veď načo potrebujem tú blbú matematiku?“ Nedokončil strednú školu – kvôli matematike – šikovný stolár.

Teraz pracuje ako živnostník, má vlastnú dielňu, o zákazky nemá núdzu, ľudia ho vychvaľujú a pár krát mi zavolal i kvôli niečomu inému ako kamarátskemu telefonátu. Veď posúďte sami.

Vieš, potrebujem zistiť, aký minimálny priemer guľatiny potrebujem, aby som z nej mohol vyrobiť štvorcové hranoly šírky 15 cm.

inokedy to boli ďalšie otázky.

A raz povedal i túto vetu: „Škoda, že som už v škole nevedel, že matematiku budem raz potrebovať.“

Odpoveď na otázku: „Potrebujeme matematiku?“ poskytuje i Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. v článku Potrebujeme matematiku?. Odporúčam prečítať si.

Samozrejme každý sa nemôže stať matematikom „profesionálom“, ale ak matematiku začnete považovať aspoň za dobrého pomocníka, ak nie priateľa, tak si myslím, že získate veľa. Matematika vás naučí kriticky myslieť, učí vás tomu, že všetko nie je pravdivé len preto, že to niekto povedal, ale musí sa to dať dokázať.

Matematika vás naučí presne sa vyjadrovať, naučí vás veriť vo vlastné slová, logicky zdôvodňovať, získavať informácie a ďalej ich používať.

Ak by ste potrebovali viac informácií ako tie, ktoré tu nájdete a ktoré budú pribúdať, tak neváhajte a kontaktujte ma. Veď Pohodová matematika musí byť matematika pre každého.